Starostlivosť o Urpiner

Pivo URPINER vyrábame podľa tradičnej receptúry, klasickými technológiami, z tých najkvalitnejších surovín a pod dohľadom najlepších pivovarníckych majstrov. O tom, že vyrábame kvalitné pivo svedčí množstvo domácich a medzinárodných ocenení. Aby sa tento zlatistý mok dostal vo výbornej kvalite na stôl aj k nášmu zákazníkovi, musí prejsť dlhú cestu, ktorú môžu pozitívne ovplyvniť nielen predajcovia, prepravcovia, ale najmä obsluha a personál pohostinstva či reštaurácie.

DOPRAVA

Sudom piva pri preprave, nakladaní či skladaní treba venovať patričnú pozornosť. Sudy treba skladať opatrne a následne ich šetrne dopraviť na miesto v sklade alebo v pivnici. Hádzaním sudov na zem môže dôjsť k ich poškodeniu.

SKLADOVANIE

Pivo má byť uskladnené v tmavých, čistých a dobre vetrateľných priestoroch bez zdroja sálavého tepla a chránené pred mrazom a priamym slnečným žiarením. Optimálna teplota skladovacej miestnosti je stála teplota 7 – 10 °C.

TLAČENIE PIVA

Aby pivo prúdilo zo suda až k výčapnému kohútu je potrebný určitý tlak. Na vytlačenie je najvhodnejší čapovací plyn (zmes oxidu uhličitého a dusíka), alebo čistý oxid uhličitý v tlakových fľašiach. Tam, kde to nie je možné, sa používa stlačený vzduch z kompresora. Nasávaný vzduch musí byť úplne čistý, bez pachu a iných nečistôt. Kompresor by mal byť umiestnený v osobitnej, dobre vetrateľnej miestnosti cca 1m nad zemou a mal by byť udržiavaný v náležitej čistote.

PIVNÉ POTRUBIE

Pivné potrubie má byť vždy čo najkratšie. Pivné potrubie treba udržiavať stále v náležitej čistote. Vo vnútornej časti pivných rúrok sa usadzujú kvasinky z piva, bielkoviny a iné látky, ktoré vytvárajú v rúrkach hlienový povlak. Táto vrstva usadenín sa občas odtrhne a zakalí pivo, čím sa znehodnotí jeho kvalita. Nedostatočne čistené pivné potrubie veľmi negatívne ovplyvňuje vôňu a chuť piva. Po skončení každého čapovania je potrebné potrubie prepláchnuť čistou vodou. Dôkladné čistenie pivného potrubia a prietokového dochladzovača sa vykonáva najmenej raz za týždeň a podľa potreby. Na kvalitu piva má veľký vplyv aj čistota a technický stav narážacej hlavice. Pred narazením a po vytočení suda sa musia vyčistiť a skontrolovať tesnenia. Hlavicu je potrebné odkladať na čisté miesto.

NARÁŽANIE PIVA

Na čistý uzáver KEG suda sa nasadí čistá narážacia hlavica a otvorí sa prívod čapovacieho plynu, oxidu uhličitého, alebo vzduchu. Pivo prechádza cez izolované potrubie a prietokový chladič do výčapného kohúta, ktorý je vybavený kompenzátorom. Pivo obsahuje min. 0,3 % oxidu uhličitého. Čím vyššia je teplota piva, tým väčší je úbytok oxidu uhličitého z piva.

UMÝVANIE POHÁROV

Osobitnú pozornosť si vyžaduje výčapné sklo, ktoré musí byť dôkladne čisté, odmastené a nepoškodené. Tuk v akejkoľvek forme necháva na skle stopy, pôsobí neesteticky, ruší vzhľad nápoja, znižuje jeho kvalitu, výšku, stabilitu a čistotu peny. Výčapné poháre je treba počas prevádzky umývať v tečúcej vode, alebo v umývačkách vybavených kefami s oplachom.

ČAPOVANIE PIVA

Pivo sa nesmie čapovať do zásoby, výčapník natočí vždy len toľko pohárov, koľko si obsluhujúci čašník alebo spotrebiteľ objedná. Čapované pivo sa nesmie prelievať z jedného pohára do druhého a sfukovať z neho pena. Pivo sa čapuje z kohútov s kompenzátorom v polohe dopredu, po stene pohára, aby únik oxidu uhličitého, ktorý dáva nápoju osviežujúcu chuť, bol čo najmenší a potom pohybom kohúta do zadnej polohy čapujeme penu. Pivo musí byť načapované na správnu mieru vyznačenú na pohári, vychladené na 7 až 12°C. Funkčnosť výčapných kohútov je potrebné pravidelne kontrolovať a denne ich čistiť.